Плавання: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2022

Автори

Россипчук, Ігор Олексійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА, Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Плавання» Надані теми лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

плавання, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Плавання: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : І. О. Россипчук. - Київ : КНУБА, Талком, 2022. - 25 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset