Концептуальні положення розробки енергоефективних стінових блочних конструкцій

Ескіз

Дата

2017

Автори

Лещенко, В. П.
Плоский, В. О.
Панько, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розкриваються базові принципи проектування стінових блоків. Виконано аналіз ключових властивостей, якими має бути наділено енергоефективні стінові блоки. Наведено алгоритм визначення значень коефіцієнтів теплопровідності для різних матеріалів, з яких має бути виконано компоненти конструкції блоку. Запропоновано спосіб перевірки теплотехнічних властивостей стінових блоків, що проектуються. Розглянуто приклад аналізу властивостей вже розробленого енергоефективного керамічного багатопустотного стінового блоку.

Опис

Ключові слова

енергоефективні стінові блоки, опір теплопередачі, кафедра архітектурних конструкцій

Бібліографічний опис

Лещенко В. П. Концептуальні положення розробки енергоефективних стінових блочних конструкцій / В. П. Лещенко, В. О. Плоский, О. М. Панько // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 48. - С. 489 - 502. - Бібліогр : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset