Вплив параметра зовнішнього навантаження на динамічну поведінку віброударної системи з ударом о м’який обмежник

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконано числове дослідження динамічної поведінки двомасової віброударної системи з двома ступнями вільності з ударом о м’який обмежник. Показано, як отримання того чи іншого режиму коливань залежить від параметра зовнішнього навантаження. Побудовані криві навантаження для обох тіл системи та крива залежності сили контактної взаємодії від цього параметра.
Опис
Ключові слова
зовнішнье навантаження, віброударна система, режим коливань
Бібліографічний опис
Погорелова О. С. Вплив параметра зовнішнього навантаження на динамічну поведінку віброударної системи з ударом о м’який обмежник / О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2009. – Вип. 84. – С.77 - 88. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання