Спортивні ігри: Баскетбол з методикою викладання: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Дубина, Наталя Ростиславівна
Войтенко, Оксана Анатоліївна
Антонюк, Оксана Анатоліївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Баскетбол з методикою викладання». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
теорія механізмів, баскетбол, кафедра фізичного виховання та спорту
Бібліографічний опис
Спортивні ігри : Баскетбол з методикою викладання: методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Н. Р. Дубина, О. А. Войтенко, О. А. Антонюк. - Київ : КНУБА : Талком, 2024. - 21 с. - Бібліогр. : с. 21.