Спортивні ігри: Баскетбол з методикою викладання: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2024

Автори

Дубина, Наталя Ростиславівна
Войтенко, Оксана Анатоліївна
Антонюк, Оксана Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Баскетбол з методикою викладання». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

теорія механізмів, баскетбол, кафедра фізичного виховання та спорту

Бібліографічний опис

Спортивні ігри : Баскетбол з методикою викладання: методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Н. Р. Дубина, О. А. Войтенко, О. А. Антонюк. - Київ : КНУБА : Талком, 2024. - 21 с. - Бібліогр. : с. 21.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced