Аналіз схем перестановки автомобільних коліс

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута проблема перестановки автомобільних коліс які мають внутрішню і зовнішню сторони, які мають напрямок обертання та ті, які не мають жодних обмежень при їх встановленню. Тут описано існуючі та запропонована нова методика перестановки коліс із заміром глибини протектора. The problem of transposition of motor-car wheels is considered that have internal and external parties, that have direction of rotation and those that have no limitations during their setting. Existing is here described and new methodology of transposition of wheels is offered with measuring of depth of protector.
Опис
Ключові слова
кафедра професійної освіти, кафедра машин і обладнання технологічних процесів, перестановка автомобільних коліс, автомобільне колесо
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Аналіз схем перестановки автомобільних коліс / І. І. Назаренко, Б. В. Корнійчук // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 28. - С. 12 - 14. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання