Основи академічного письма: методичні рекомендації

Ескіз

Дата

2022

Автори

Плотникова, Людмила Федорівна
Рєпіна, Ірина Юріївна
Дикарева, Лариса Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи студентів з метою підготовки до модульного контролю з курсу “Основи академічного письма». Призначено для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

кафедра мовної підготовки і комунікації, письмо академічне

Бібліографічний опис

Основи академічного письма: методичні рекомендації, тези лекцій та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Л. Ф. Плотникова, І. Ю. Рєпіна, Л. Ю. Дикарева. – Київ : КНУБА, 2022. - 76 с. - Бібліогр. : с. 74-75.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset