Динамічна стійкість параметричних коливань пружних систем

Ескіз

Дата

2015

Автори

Баженов, В. А.
Лук’янченко, О. О.
Ворона, Ю. В.
Костіна, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Динамічна стійкість параметричних коливань пружних систем при періодичних та стохастичних навантаженнях досліджена на основі редукованих дискретних математичних моделей. Редуковані матриці мас, жорсткості та геометричної жорсткості отримані за допомогою процедур сучасного програмного комплексу скінченно-елементного аналізу та створених авторами програм. Розв’язана задача динамічної стійкості періодичних параметричних коливань двотаврової балки з гофрованою синусоїдальною стінкою при головному та комбінованому резонансах. Оцінено вплив стаціонарного стохастичного параметричного навантаження на динамічну поведінку та стійкість пологої тонкостінної оболонки.

Опис

Ключові слова

параметричний резонанс, область нестійкості, метод скінченних елементів, редуковані матриці, кафедра будівельної механіки, кафедра теоретичної механіки

Бібліографічний опис

Динамічна стійкість параметричних коливань пружних систем / В. А. Баженов, О. О. Лук’янченко, Ю. В. Ворона, О. В. Костіна // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 95. – С. 159 - 186. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset