Композиція. Пропорції та пропорціонування. Співмірність. Метро-ритмічні закономірності

Ескіз

Дата

2024

Автори

Зиміна, Світлана Борисівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто прості й ірраціональні пропорційні співвідношення, засоби і методи пропорціонування в архітектурі і дизайні; поняття співмірності; особливості метро-ритмічних закономірностей та приклади їх використання в архітектурі, дизайні і мистецтві, вплив метро-ритмічної закономірності на формування статичних і динамічних форм. Дано визначення ордеру, його різновиди та пропорційні закономірності. Розглянуто елементи ордера, застосування ордеру в архітектурі різних стильових періодів а також в інтер’єрі та живописі, наведені приклади архітектурних об’єктів Києва з використанням ордерної системи. Призначено для студентів за спеціальностями: 191 «Архітектура та містобудування», 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво» освітнього рівня «бакалавр».

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, пропорційні співвідношення, методи пропорціонування в архітектурі, поняття співмірності, закономірності метро-ритмічні

Бібліографічний опис

Зиміна, С. Композиція. Основи об'ємно-просторової композиції. Пропорції та пропорціонування. Співмірність. Метро-ритмічні закономірності. Ордер : конспект лекції: для студентів освітнього рівня "бакалавр" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальностей 022 "Дизайн" 023 "Образотворче мистецтво" / С. Зиміна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2024. - 66 с. - Бібліогр. : с. 64 - 66.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced