Зв’язок між параметрами джерел енергії і точок плоского фізичного поля

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Мостовенко, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У даній статті виконано дослідження, в якому розглянуто обмеження, які потрібно накладати на параметри положення заданих точок з однаковими потенціалами на площині при точкових джерелах енергії однакової потужності. Визначено зони, які дозволяють з пучка кривих другого порядку, що проходять через чотири задані точки, обрати положення п’ятої точки так, щоб виконувалась умова належності п’яти точок одному еліпсу. Геометричний апарат для моделювання фізичних полів дозволить вирішити ряд інженерних задач, які пов’язано з визначенням освітленості приміщень, визначенням розповсюдження шуму від різного виду джерел енергії.
Опис
Ключові слова
джерела енергії, фізичне поле, геометричне моделювання, криві другого порядку, источники энергии, физическое поле, геометрическое моделирование, кривые второго порядка, energy sources, physical field, geometrical modeling, Second order curves
Бібліографічний опис
Мостовенко О. В. Зв’язок між параметрами джерел енергії і точок плоского фізичного поля / О. В. Мостовенко // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. В. Ванін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 97. – С. 98 - 102. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання