Співрозмірність храмів Древньої Греції

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
у статті розкриваються недоліки проведених у ХХ столітті досліджень пропорцій древньогрецького храму Парфенона. Автор проводить структурно-рівневу диференціацію елементів розмірної структури Парфенона та наводить підрахунки інформаційних кроків, які відображають співрозмірність досліджуваних фасадів. Дослідження фасадів древньогрецьких храмів продемонструвало ефективність інформаційного методу. В результаті дослідження виявлена нова співрозмірність фасадів храмів, яка спростовує спроби знайти золотий переріз у фасадах храмів епохи грецької класики
Опис
Ключові слова
гармонійність, співрозмірність, розмірна структура, зорова інформація.
Бібліографічний опис
Негай Г. А. Співрозмірність храмів Древньої Греції / Г. А. Негай // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 176-185. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання