Особливості складу та структуроутворення композитів на основі енергозберігаючої модифікованої зологіпсоцементної в’яжучої речовини для виготовлення виробів зовнішнього опорядження будинків

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Тов-во "Знання" України
Анотація
В статті наведено результати досліджень водостійкості та порової структури штучного каменю матеріалів на основі штучного каменю економічної модифікованої зологіпсоцементної в’яжучої речовини, наведено механізм його структуроутворення. На основі досліджень фізико- технічних характеристик та довговічності розчинів та легких бетонів на зологіпсоцементній в’яжучій речовині показана можливість застосування композитів на основі такої модифікованої в’яжучої речовини для зовнішнього опорядження будинків. This article presents the results of studies of water resistance and pore structure of artifi cial stone materials based on artifi cial stone zolohipsotsementnoyi economic modifi ed binders are given mechanism of structure formation. Based on studies of physical and technical characteristics and durability of lightweight concrete solutions and to zolohipsotsementniy binders and the possibility of the use of composites based on such modifi ed binders for exterior decoration of buildings.
Опис
Ключові слова
кафедра технології конструкцій і виробів, кафедра фізики, модифікований штучний камінь на основі зологіпсоцементної в’яжучої речовини, структуроутворення, водостійкість, фасадний архітектурний декор
Бібліографічний опис
Гасан Ю. Г. Особливості складу та структуроутворення композитів на основі енергозберігаючої модифікованої зологіпсоцементної в’яжучої речовини для виготовлення виробів зовнішнього опорядження будинків / Ю. Г. Гасан, Г. В. Кучерова, О. В. Сергієнко / Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. // Державне підприємство "НДІБМВ" ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Тов-во "Знання" України, 2013. - Вип. 48. - С. 122 - 127. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання