Аналіз геометрії профілю температури при ламінарному русі у двокутному каналі з постійною температурою стінок

Ескіз

Дата

2015

Автори

Гумен, О. М.
Мілейковський, В. О.
Дзюбенко, В. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Виконано розрахунок і розглянуто геометричні особливості профілю температури стабілізованої усталеної ламінарної течії в каналі двокутного перерізу при постійній температурі стінок та стабілізованому теплообміні. Проаналізовано вплив особливостей форми профілю на тепловіддачу. Показано, що профіль температури має сідловидну форму біля вершин двокутника. Зі зменшенням відношення довжини осей перерізу профіль біля кінців короткої осі також набуває сідловидної форми. Це знижує інтенсивність теплообміну. При малих відношеннях – до 0,1 – профіль набуває форми, подібної до капелюха з полями, що призводить до лінійного зменшення коефіцієнта тепловіддачі

Опис

Ключові слова

геометричні особливості профілю температури, ламінарний рух у двокутному каналі, сідловидна форма, канал двуугольного сечения, ламинарное движение, laminar flow, digonal duct, constant wall temperature

Бібліографічний опис

Гумен О. М. Аналіз геометрії профілю температури при ламінарному русі у двокутному каналі з постійною температурою стінок / О. М. Гумен, В. О. Мілейковський, В. Г. Дзюбенко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 7. - С.388-396 . - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset