Порівняльний аналіз результатів розрахунків стійкості тонких пружних оболонок

Ескіз

Дата

2009

Автори

Соловей, М. О.
Кривенко, О. П.
Калашніков, О. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Порівнюються результати розрахунків пружних тонкостінних конструкцій, що виконані за моментною схемою скінченних елементів, за різними програмними комплексами та за методиками інших авторів. З’ясовані можливості застосування комплексу ЛІРА при розв’язанні геометрично нелінійних задач стійкості тонких оболонок сталої та лінійно-змінної товщини

Опис

Ключові слова

стійкість тонких пружних оболонок, метод скінченних елементів ( МСЕ ), моментна схема скінченних елементів ( МССЕ ), програмний комплекс ЛІРА, скінченноелементна модель оболонки ( СЕМО )

Бібліографічний опис

Соловей М. О. Порівняльний аналіз результатів розрахунків стійкості тонких пружних оболонок / М. О. Соловей, О. П. Кривенко, О. Б. Калашніков // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 63 - 74. - Бібліогр. : 26 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset