Порівняльний аналіз результатів розрахунків стійкості тонких пружних оболонок

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Порівнюються результати розрахунків пружних тонкостінних конструкцій, що виконані за моментною схемою скінченних елементів, за різними програмними комплексами та за методиками інших авторів. З’ясовані можливості застосування комплексу ЛІРА при розв’язанні геометрично нелінійних задач стійкості тонких оболонок сталої та лінійно-змінної товщини
Опис
Ключові слова
стійкість тонких пружних оболонок, метод скінченних елементів ( МСЕ ), моментна схема скінченних елементів ( МССЕ ), програмний комплекс ЛІРА, скінченноелементна модель оболонки ( СЕМО )
Бібліографічний опис
Соловей М. О. Порівняльний аналіз результатів розрахунків стійкості тонких пружних оболонок / М. О. Соловей, О. П. Кривенко, О. Б. Калашніков // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 63 - 74. - Бібліогр. : 26 назв.
Зібрання