Методи стилістичної ідентифікації об’єктів сучасної архітектури

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто існуючі методи стилістичної ідентифікації об'єктів мистецтва та архітектури, визначено коло ідентифікаційних проблем, що постають під час дослідження регіональних особливостей архітектури України, запропоновано методологічне підґрунтя та метод ідентифікації об'єктів сучасної архітектури на прикладі стилістичної течії хай-теку
Опис
Ключові слова
архітектура, ідентифікація, метод, методологія, стиль, хай-тек
Бібліографічний опис
Дорожкін О. В. Методи стилістичної ідентифікації об’єктів сучасної архітектури / О. В. Дорожкін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 54-70. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання