Обгрунтування теплоізолювальних та вогнестійких властивостей очеретяних матів

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ХНУБА
Анотація
У роботі досліджено процеси передавання тепла вогнезахищеними зразками матів, виготовлених з очерету. Встановлено, що оброблення очерету вогнезахисною композицією при термічній дії знижує процес переда-вання тепла до матеріалу і зміни теплоізоляційних властивостей. Це дозволяє стверджувати наступне: основ-ним регулятором процесу є не тільки формування теплозахисного шару коксу, а і розкладанням антипіренів з виділенням негорючих газів. При цьому, як свідчать результати досліджень, суттєвий вплив на процес захисту горючого матеріалу при застосуванні вогнезахисного покриття здійснюється у напрямку реакцій у передпо-луменевій області убік утворення сажеподібних продуктів на поверхні природного горючого матеріалу. Утво-рення такої структури спученого коксу сприяє зниженню масової швидкості вигорання вогнезахищеного зра-зка мату, виготовленого з очерету, порівняно з необробленим, в 5 разів та відносить даний матеріал до тепло-ізоляційних, коефіцієнт теплопровідності яких становить 0,056 Вт/(м∙К).
Опис
Ключові слова
вогнезахист очерету, вогнезахисні покриття,, теплопровідність,, оброблення поверхні,, тепло-фізичні властивості, огнезащита тростника, огнезащитные покрытия, теплопроводность, обработка поверхности, теплофизические свойства, fire protection of a cane, fire retardant coatings, thermal conductivity, surface treatment, thermophysical properties, кафедра будівельних матеріалів
Бібліографічний опис
Обгрунтування теплоізолювальних та вогнестійких властивостей очеретяних матів / Ю. В. Цапко, О. П. Бондаренко, О. Ю. Цапко, В. О. Горячев // Науковий вісник будівництва : зб. наук. праць / Харків. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Д. Ф. Гончаренко. - Харків, 2019. - Т. 97, № 3. – С. 93 - 99. - Бібліогр. : 14 назв. doi: 10.29295/2311-7257-2019-97-3-93-99. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_97_2019/20.pdf