Обгрунтування теплоізолювальних та вогнестійких властивостей очеретяних матів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Цапко, Ю. В.
Бондаренко, О. П.
Цапко, О. Ю.
Горячев, В. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУБА

Анотація

У роботі досліджено процеси передавання тепла вогнезахищеними зразками матів, виготовлених з очерету. Встановлено, що оброблення очерету вогнезахисною композицією при термічній дії знижує процес переда-вання тепла до матеріалу і зміни теплоізоляційних властивостей. Це дозволяє стверджувати наступне: основ-ним регулятором процесу є не тільки формування теплозахисного шару коксу, а і розкладанням антипіренів з виділенням негорючих газів. При цьому, як свідчать результати досліджень, суттєвий вплив на процес захисту горючого матеріалу при застосуванні вогнезахисного покриття здійснюється у напрямку реакцій у передпо-луменевій області убік утворення сажеподібних продуктів на поверхні природного горючого матеріалу. Утво-рення такої структури спученого коксу сприяє зниженню масової швидкості вигорання вогнезахищеного зра-зка мату, виготовленого з очерету, порівняно з необробленим, в 5 разів та відносить даний матеріал до тепло-ізоляційних, коефіцієнт теплопровідності яких становить 0,056 Вт/(м∙К).

Опис

Ключові слова

вогнезахист очерету, вогнезахисні покриття,, теплопровідність,, оброблення поверхні,, тепло-фізичні властивості, огнезащита тростника, огнезащитные покрытия, теплопроводность, обработка поверхности, теплофизические свойства, fire protection of a cane, fire retardant coatings, thermal conductivity, surface treatment, thermophysical properties, кафедра будівельних матеріалів

Бібліографічний опис

Обгрунтування теплоізолювальних та вогнестійких властивостей очеретяних матів / Ю. В. Цапко, О. П. Бондаренко, О. Ю. Цапко, В. О. Горячев // Науковий вісник будівництва : зб. наук. праць / Харків. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Д. Ф. Гончаренко. - Харків, 2019. - Т. 97, № 3. – С. 93 - 99. - Бібліогр. : 14 назв. doi: 10.29295/2311-7257-2019-97-3-93-99. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_97_2019/20.pdf

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced