Моделі взаємодії високошвидкісного ударника з захисними перешкодами

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ковтун, А. В.
Табуненко, В. О.
Нестеренко, С. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній роботі розглянуто процес взаємодії високошвидкісного ударника з захисними перешкодами традиційного та нового типів. Досліджено механізм пробивання захисних перешкод. Наведені формули для визначення глибини проникнення ударника в захисну перешкоду традиційного типу. Запропоновані моделі визначення глибини проникнення ударника в перешкоду у вигляді набору пустотілих циліндрів. Наведені результати розрахунків та порівняння їх з результатами експериментів. Подальші дослідження пов’язані з врахуванням порушення конструктивної цілісності кулі зі сталевим сердечником і свинцевої оболонки, можливість якої необхідно враховувати при проектуванні захисних конструкцій.

Опис

Ключові слова

модель, броньовий захист, високошвидкісний ударник, захисна перешкода, деформація, пустотілий циліндр

Бібліографічний опис

Ковтун А. В. Моделі взаємодії високошвидкісного ударника з захисними перешкодами / А. В. Ковтун, В. О. Табуненко, С. І. Нестеренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2019. – Вип. 102. – С. 207 - 219. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced