О полевой концепции вещества и возможном механизме взаимодействия живой материи и водных сред

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Симонов, И. Н.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У межах континуальної теорії показано, що структурні частинки матерії (протон, нейтрон і електрон) є польовими утвореннями і можна вважати, що матерія єдина. А речовина - одна з форм прояву властивостей поля, що приводять до створення структур із упакованої електромагнітної хвилі. Це дозволяє розглядати взаємний вплив водних середовищ, живої і первинної матерії як взаємодія між відкритими електромагнітними системами.
Опис
Ключові слова
структурні частинки, польові утворення, єдина матерія, взаємодія, упакована електромагнітна хвиля, структурные частицы, полевые образования, материя едина, взаимодействие, упакованная электромагнитная волна, field the formations, water media, packaged electromagnetic waves, interaction, living matter, кафедра охорони праці та навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Симонов И. Н. О полевой концепции вещества и возможном механизме взаимодействия живой материи и водных сред / И. Н. Симонов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 21. – С. 45 – 58. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання