Реалізація просторового скінченого елементу в криволінійній системі координат

Ескіз

Дата

2011

Автори

Гоцуляк, Є. О.
Пікуль, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено методику розрахунку нетонких пластин та оболонок на основі просторових скінченних елементів у криволінійній системі координат. За цією методикою створено алгоритм та написано програму для розрахунку на мові фортран. На прикладі товстостінного циліндра (задача Ламе) продемонстровано збіжність методу скінченних елементів за метричним критерієм порівняно з точним розрахунком в переміщеннях.

Опис

Ключові слова

просторовий скінченний елемент, криволінійна система координат, розрахунок нетонкої пластини

Бібліографічний опис

Гоцуляк Є. О. Реалізація просторового скінченого елементу в криволінійній системі координат / Є. О. Гоцуляк, А. В. Пікуль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 120-125. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset