Наукові основи нормативного забезпечення енергоефектнвності будівельних об’єктів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Фаренюк, Г. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Аналізуються методологія побудови нормативної бази України в області забезпечення енергоефектнвності будівельних об’єктів. Наведено основні положення нових вимог по вдосконаленню принципів проектування будівель та споруд за енергетичними та тепловими показниками й характеристиками теплової надійності.
Опис
Ключові слова
будівельні норми, теплова надійність, теплоізоляція
Бібліографічний опис
Фаренюк Г. Г. Наукові основи нормативного забезпечення енергоефектнвності будівельних об’єктів / Г. Г. Фаренюк // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 14. - С. 46-54. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання