Анализ практики проектирования, строительства и эксплуатации яхтенных комплексов, отечественный и зарубежный опыт

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Даним дослідженням визначено, що яхтовий комплекс - невід'ємна частина, а можна сказати й ключова ланка, в процесі формування сучасної рекреаційної зони. У статті розглянуто особливості архітектурно-просторової організації яхтових комплексів, проведено аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва та експлуатації об'єктів яхтингу. Виявлено ряд особливостей що впливають на принципи організації яхтових комплексів. Враховуючи багаторічний зарубіжний досвід в проектуванні, будівництві та експлуатації яхтових комплексів рекомендовано направлення розвитку яхтингу в Криму.
Опис
Ключові слова
яхтинг, яхтовий комплекс, архітектурно-просторова організація, планувальна структура
Бібліографічний опис
Нагаева З. С. Анализ практики проектирования, строительства и эксплуатации яхтенных комплексов, отечественный и зарубежный опыт / З. С. Нагаева, С. А. Поляков // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 33. - С. 438-446. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання