Вплив геометрії дискового мікрозразка на визначення характеристик механічних властивостей сталі 45

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено скінченно–елементну модель для розрахунку деформування стальною кулькою дискового мікрозразка. На основі результатів чисельного моделювання оцінено вплив геометрії зразка на результати визначення характеристик міцності методом продавлювання дискового мікро зразка
Опис
Ключові слова
метод продавлювання дискового мікро зразка, чисельне моделювання, характеристики міцності
Бібліографічний опис
Вплив геометрії дискового мікрозразка на визначення характеристик механічних властивостей сталі 45 / В. В. Харченко, О. А. Каток, А. Г. Макаєв, І. С. Кондратенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 84 - 90. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання