Вплив геометрії дискового мікрозразка на визначення характеристик механічних властивостей сталі 45

Ескіз

Дата

2014

Автори

Харченко, В. В.
Каток, О. А.
Макаєв, А. Г.
Кондратенко, І. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено скінченно–елементну модель для розрахунку деформування стальною кулькою дискового мікрозразка. На основі результатів чисельного моделювання оцінено вплив геометрії зразка на результати визначення характеристик міцності методом продавлювання дискового мікро зразка

Опис

Ключові слова

метод продавлювання дискового мікро зразка, чисельне моделювання, характеристики міцності

Бібліографічний опис

Вплив геометрії дискового мікрозразка на визначення характеристик механічних властивостей сталі 45 / В. В. Харченко, О. А. Каток, А. Г. Макаєв, І. С. Кондратенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 84 - 90. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset