Пропозиції щодо реконструкції типових готелів в Україні під заклади тимчасового проживання

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються основні проблеми розселення вимушених переселенців на території України. Надані пропозиції щодо використання для їх тимчасового проживання готелів, зведених за типовими проектами. Запропоновано організацію житлових центрів для переселенців на базі реконструкції таких готелів, окреслені напрямки їх подальшого використання.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, вимушені переселенці, реконструкція, готель, тимчасове проживання
Бібліографічний опис
Брідня Л. Ю. Пропозиції щодо реконструкції типових готелів в Україні під заклади тимчасового проживання / Л. Ю. Брідня // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 5. - С. 236-240. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання