Методика визначення врахування впливу вібрацій на точність вимірювань електронними геодезичними приладами

Ескіз

Дата

2015

Автори

Богданов, Сергій Сергійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У дисертаційній роботі розроблено методику визначення вібростійкості та врахування впливу вібрацій на електронні геодезичні прилади. Визначено контроль допустимих величин впливу вібрацій, що дозволяє дослідити вплив вібрацій на вібростійкість конструктивних елементів, а також отримати значення резонансних частот електронних тахеометрів і цифрових нівелірів. Виконано теоретичний аналіз впливу вібрацій на стійкість системи «штатив-геодезичний прилад». Розроблена програма дослідження впливу вібрацій на точність зняття відліку цифровим нівеліром, а також вплив вібрацій на кутові і лінійні вимірювання електронними тахеометрами. Розроблено і представлено математичні моделі, за допомогою яких можна визначити залежність між частотою і амплітудою вібрацій та отримати оцінку точності виміряних вертикальних і горизонтальних кутів електронним тахеометром в умовах вібрацій. Розроблено математичну залежність результатів зняття відліків в умовах вібрацій, що відповідає характеру фізичного закону і дає найменшу похибку. Виконана оцінка точності вимірювань. Запропоновані практичні рекомендації щодо зменшення впливу вібрацій на електронні тахеометри і цифрові нівеліри.

Опис

Ключові слова

амплітуда вібрацій, частота вібрацій, резонанс, оцінка точності, середня квадратична похибка, абсолютна і відносна похибки, електронні геодезичні прилади

Бібліографічний опис

Богданов С. С. Методика визначення врахування впливу вібрацій на точність вимірювань електронними геодезичними приладами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Богданов Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 21 с. - Бібліогр. : с. 19

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset