Застосування нейронних мереж у будівельних проектах

Ескіз

Дата

2010

Автори

Цюцюра, Світлана Володимирівна
Теренчук, Світлана Анатоліївна
Єременко, Богдан Миколайович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Виконання планів будівництва і термінів проведення будівельних робіт багато в тому залежить від правильної організації управління і оперативності керування будівельними процесами. Відсутність або нестача фінансових ресурсів призводить до зростання невизначеності виконання робіт по проекту. Подальший розвиток в таких умовах висуває на перший план аналіз факторів невизначеності, що супроводжують підготовку та інвестиційну фази проекту, для того щоб забезпечити мінімізацію ризиків на будівельній та експлуатаційних фазах проекту. Саме тому, розробка нових моделей і методів прогнозування ризиків, що базуються на інтеграції технологій штучного інтелекту з традиційними моделями і методами планування проектів, лишається актуальною.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, нейронна мережа, будівельні проекти, застосування, організація управління, процеси, будівельні процеси

Бібліографічний опис

Цюцюра С. В. Застосування нейронних мереж у будівельних проектах / С. В. Цюцюра, С. А. Теренчук, Б. М. Єременко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2010. - № 25. - С. 100 - 102. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset