Формування нормативної бази впровадження “зелених” конструкцій в Україні

Ескіз

Дата

2021-12-15

Автори

Ткаченко, Тетяна Миколаївна
Мілейковський, Віктор Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТТА

Анотація

Сучасні міста України та світу потерпають від зниження якості повітряного середовища. Вирішити проблему можливо впровадженням біотехнічних засобів, що поєднують живі рослини з будівельними конструкціями (“зелені” конструкції) та інженерними системами. На противагу цьому, в Україні практично не приділяється уваги науковим дослідженням технічних переваг озеленення будівель. Більшість публікацій мають оглядове спрямування. Автори даної роботи мають значний досвід наукових досліджень (зокрема лабораторних) позитивних ефектів "зелених покрівель" для підвищення енергоефективності й безпеки внутрішнього середовища будівель та покращення екологічної ситуації міст. Авторка даної роботи успішно розробила конструкцію “зелених покрівель” з вітчизняних матеріалів і успішно впровадила її на індивідуальному будинку в Донецькій області ще на початку 2000-х років. Таким чином, Україна на сьогодні опиняється на передових позиціях у світі щодо дослідження “зелених” конструкцій. Ці позиції необхідно посилювати шляхом продовження даного напрямку досліджень, і на підставі їхніх результатів формувати нову нормативну базу впровадження цих біотехнологій. Автори розробляють проєкт ДБН В.2.6-_:202_ "Зелені" конструкції, що нормує: озеленення щільно забудованих районів міст; підтримання біорізноманіття міст, зокрема організацію шляхів міграції біоти; підвищення енергоефективності та екологічних показників об’єктів будівництва; формування мікроклімату та оздоровлення внутрішнього середовища “зеленими” конструкціями; управління стічними водами завдяки “зеленим” конструкціям тощо.

Опис

Відеозапис доповіді доступний за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Nz-5NX7DjNYCbu1cSx6X-Snj8PRURhsU/view?usp=sharing

Ключові слова

зелені конструкції, інженерні системи, озеленення територій, біорізноманіття міст, міграція біоти, формування мікроклімату, енергоефективність, забруднювачі, дощові стоки, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Ткаченко Т. М., Мілейковський В. О. Формування нормативної бази впровадження “зелених” конструкцій в Україні // Екологічна безпека держави: тези доповідей Другого всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 15 грудня 2021 року / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : О.С. Волошкіна [та ін.]. – Київ: ІТТА, 2021. – С. 94 - 101. - Бібліогр. : 13 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset