Проблеми підготовки майбутніх фахівців спеціальності "дизайн" в сучасних вищих навчальних закладах України

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті висвітлюється проблематика вдосконалення сучасної художньої освіти в Україні, зокрема, для студентів спеціальності "Дизайн". Також аналізується роль викладача та питання розробки авторських методик у сучасній український освіті. У статті торкаються проблеми соціальнопедагогічного та психологічного характеру, які на нашу думку посідають велике значення в процесі творчої співпраці між викладачем та студентом. Висвітлюється тема індивідуального підходу во викладання фахових дисциплін.
Опис
Ключові слова
кафедра рисунку і живопису, викладач, вищий навчальний заклад, дизайн, пропедевтика, професіоналізм, реклама, художня освіта
Бібліографічний опис
Артеменко Г. О. Проблеми підготовки майбутніх фахівців спеціальності "дизайн" в сучасних вищих навчальних закладах України / Г. О. Артеменко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. В. Товбич. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 55. - С. 3 - 13. - Бібліогр. : 24 назви.
Зібрання