Сучасні задачі керування самохідною прив’язною підводною технологічною платформою

Ескіз

Дата

2017

Автори

Блінцов, Олександр
Корицький, Віктор

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Пошукові та інспекційні підводні роботи зазвичай виконуються із застосуванням прив’язних підводних систем на базі самохідних підводних апаратів. Однак, більшість таких систем не забезпечують можливості оперативного внесення змін до власної конфігурації, що обмежує перелік функцій, виконуваних ними. В даній роботі представлено структуру прив’язної підводної системи на базі самохідної підводної технологічної платформи та описано режими її руху. Визначені задачі, які має вирішувати система керування рухом платформи. За результатами досліджень запропоновано структури рушійно-рульового комплексу та комплексу технологічного обладнання платформи, а також розроблено узагальнену схему системи керування прив’язною підводною системою на базі самохідної підводної технологічної платформи.

Опис

Ключові слова

прив’язна підводна система,, самохідна підводна технологічна платформа,, рушійно-рульовий комплекс,, система керуван ня рухом.

Бібліографічний опис

Блінцов О. Сучасні задачі керування самохідною прив’язною підводною технологічною платформою / О. Блінцов, В. Корицький // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. – Київ : Ліра-К, 2017. - №5. - С. 23-31. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced