Архітектурні особливості підприємств нафтогазового комплексу Східної Галичини в ХІХ – першій пол. ХХ ст.

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті висвітлено історичні факти, пов’язані із формуванням архітектури нафтогазових комплексів на прикладі Східної Галичини в XIX – першій пол. XX ст. Проаналізовано архітектурно-просторовий образ та подано класифікацію будівель за функціональним призначенням.
Опис
Ключові слова
нафтогазовий комплекс, архітектура, НГК, формування архітектури НГК, oil and gas complex, architecture, forming architecture of oil and gas complex, нефтегазовый комплекс, НГК, архитектура, формирование архитектуры НГК
Бібліографічний опис
Дуфенюк О. М. Архітектурні особливості підприємств нафтогазового комплексу Східної Галичини в ХІХ – першій пол. ХХ ст. / О. М. Дуфенюк, М. М. Габрель // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С. 416 - 424. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання