Обумовленість архітектурно-планувальної структури пунктів пропуску на державному кордоні нормативно-правовими вимогами

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Здійснено аналіз нормативно-правових актів та їх вплив на архітектурно-планувальні рішення пунктів пропуску на державному кордоні та понять пов ’язаних з цим питанням.
Опис
Ключові слова
державний кордон, міжнародні пункти пропуску (ПП), технологічна схема ПП, митний контроль, митні процедури та формальності, зона митного контролю, паспортний контроль, зона паспортного контролю, пропускна спроможність, смуги руху транспортних засобів, государственная граница, международные пункты пропуска (ПП), таможенный контроль, таможенные процедуры и формальности, зона таможенного контроля, паспортный контроль, зона паспортного контроля, пропускная способность, полоса движения транспортных средств, state border, international crossing points (PP), customs control, customs procedures and formalities, customs control zone, the passport control zone of passport control, bandwidth, lane vehicles
Бібліографічний опис
Кашуба О. М. Обумовленість архітектурно-планувальної структури пунктів пропуску на державному кордоні нормативно-правовими вимогами / О. М. Кошуба, М. М. Габрель // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С.183-193. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання