Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення стаціонарних автоматизованих вогневих пунктів

Анотація
В статті аналізується необхідність створення стаціонарних прикордонних споруд автоматизованих вогневих пунктів (АВП) для збереження життя військовослужбовців. Запропонована схема об’ємно-планувального та конструктивного рішення споруди АВП на блок-постах. Розглянуті варіанти технології зведення несучих і огороджувальних конструкцій споруди АВП з різних матеріалів.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурних конструкцій, кафедра інформаційних технологій в архітектурі, споруда, вогневий пункт, форма, розміри, матеріали, конструкції, міцність
Бібліографічний опис
Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення стаціонарних автоматизованих вогневих пунктів / Г. В. Гетун, В. В. Товбич, С. В. Михальченко, О. В. Кисіль // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 1. - С. 63-68. – Бібліогр.: 2 назви.
Зібрання