Апаратурне забезпечення та методика вимірювань реодинамічних параметрів бетонних сумішей у процесі формування із застосуванням вертикальних ударно-імпульсних впливів

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано фізичне обґрунтування параметрів та властивостей бетонної суміші, а також методи їх оперативного визначення при формуванні бетонних масивів великих розмірів. Основою методики є принцип підбору вимірювальної апаратури та датчиків, конструктивні особливості котрих дозволяють вимірювати спрямовані сигнали імпульсного характеру.
Опис
Ключові слова
апаратурне забезпечення, методика вимірювань, реодинамічні параметри, бетонні суміші, формування, вертикальні ударно-імпульсні впливи, аппаратурное обеспечение, методика измерений, реодинамические параметры, бетонные смеси, формование, вертикальные ударно-импульсные воздействия, hardware providing, measurement technique, reodinamichesky parameters, concrete mixes, formation, vertical shock and pulse influences, кафедра професійної освіти
Бібліографічний опис
Човнюк Ю. Апаратурне забезпечення та методика вимірювань реодинамічних параметрів бетонних сумішей у процесі формування із застосуванням вертикальних ударно-імпульсних впливів / Ю. Човнюк, К. Почка // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : Всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 82. – С. 44 - 51. – Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання