Аналіз науково-теоретичних досліджень проблеми неорганізованої рекреації як чинника розвитку приморських поселень

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається проблема «неорганізованої рекреації» як явища соціального характеру, зокрема підіймаються актуальні питання термінології, проводиться аналіз науково-теоретичних досліджень та системний аналіз чинного законодавства в галузі «рекреаційного містобудування».
Опис
Ключові слова
кафедра ландшафтної архітектури, рекреація, неорганізована рекреація, неорганізовано відпочиваючі, категорії населення, житлово-рекреаційна забудова, рекреация, неорганизованная рекреация, неорганизованно отдыхающие, категории населения, жилищно-рекреационная застройка, recreation, unorganized recreation, unorganized vacationers, categories of the population, housing and recreational buildings
Бібліографічний опис
Панченко Т. Ф. Аналіз науково-теоретичних досліджень проблеми неорганізованої рекреації як чинника розвитку приморських поселень / Т. Ф. Панченко, А. Г. Омшанська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. – С. 435 - 443. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання