Векторна складова z - основа візуального сприйняття простору в тривимірному середовищі

Ескіз

Дата

2018

Автори

Кузьмич, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дослідження сприйняття візуальної глибини простору, що базується на параметрах вектору Z розкриває механізми бінокулярного сприйняття навколишнього середовища. Також додається взаємозв’язок об’ємно просторових ахроматичних співвідношень. пояснюючи біологічні складові стерео сприйняття об’єктів та віддалей між ними. Виясняється роль хроматичних спектральних кольорів та їх властивостей у формуванні сприйняття об’ємів та об’єктів.

Опис

Ключові слова

глибина простору, трьохмірна система координат, стереоскопічно-об’ємне відчуття, оточуюче середовище, візуальне сприйняття, кут налаштування на об’єкт, паличково-колбочкові рецепції, візуальні властивості локації, інтенсивність тону та кольорів, ефект стереоскопії, структура очного дна, ефект контрастної функції, насичення кольорово-світлових потоків, тонально-просторовий взаємозв’язок, еталонні якості власного кольору, глубина пространства, трехмерная система координат, стереоскопично-объемное ощущение, окружающая среда, визуальное восприятие, угол настройки на объект, палочко-колбочковые рецепции, визуальные свойства локации, интенсивность тона и цвета, эффект стереоскопии, структура глазного дна, эффект контрастной функции, насыщение цвето-световых потоков, тонально-пространственная взаимосвязь, эталонные качества собственного цвета, the depth of space, the three-dimensional coordinate system, the stereoscopic-volume sensation, the environment, visual perception, the angle of adjustment to the object, the sticks and conveyer receptions, the visual properties of the location, the intensity of the tone and colors, the effect of stereoscopy, the structure of the fundus, the effect of contrast functions, saturation of colored-light streams, tonal-spatial interconnection, standard qualities of their own color

Бібліографічний опис

Кузьмич В. І Векторна складова z – основа візуального сприйняття простору в тривимірному середовищі / В. І Кузьмич // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 263-273. – Бібліогр. : 2 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset