Розв'язання задач з геодезії: Методичні вказівки

Ескіз

Дата

2024

Автори

Лапицький, Ігор Володимирович
Циколенко, Олена Василівна
Бондар, Світлана Андріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто приклади виконання задач на топографічних картах, обробку журналу нівелірного ходу та складання плану в горизонталях. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».

Опис

Ключові слова

кафедра інженерної геодезії, топографічні карти

Бібліографічний опис

Розв'язання задач з геодезії: методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : І. В. Лапицький, О. В. Циколенко, С. А. Бондар. – Київ : КНУБА, 2024. – 24 с. : іл. - Бібліогр. : с. 24.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced