Модернізація прикладних організаційно-технологічних моделей для функціонально-управлінського супровіду будівельних проектів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Чернишев, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті доведено, що в рамках промислового, цивільного та лінійного будівництва, з точки зору організаційно-технологічної надійності, будівельний об’єкт – це сукупність нечітко визначених, хаотичних, унікальних процесів, обмежених попередньо обумовленими часовими рамками та продуктом проекту. За технологічними особливостями та специфікою робочого середовища життєвий цикл об’єктів будівництва розділений на такі фази: «Ініціація», «Проектування», «Будівельно-монтажні роботи», «Введення в експлуатацію». Задля оптимізації управління, враховуючи унікальність кожної фази життєвого циклу об’єкта, пропонується використати системну інтеграцію підходів, модель якої ґрунтується на методах багатофакторного, багатокомпонентного моделювання та багатокритеріального вибору альтернатив організації будівництва спортивно-оздоровчих комплексів. Зазначені моделі, реалізовані у форматі сучасного будівельного девелопменту, слугуватимуть в подальшому основою для організаційно-технологічної та екологічної експертизи проектів, а також для вибору інституційними учасниками проекту (замовник, співінвестор, девелопер) раціональних ресурсних моделей та виконавчих рішень впровадження будівельних проектів досліджуваного типу.

Опис

Ключові слова

організаційно-технологічна надійність будівництва, будівельний проект, девелопмент, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Чернишев Д. О. Модернізація прикладних організаційно-технологічних моделей для функціонально-управлінського супровіду будівельних проектів / Д. О. Чернишев // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 48. - С. 295-304. - Бібліогр : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset