Дослідження другої основної задачі теорії пружності для шару з циліндричною порожниною

Ескіз

Дата

2019

Автори

Мірошніков, В. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджено напружено – деформований стан шару з циліндричною порожниною, коли на межах шару та на межі порожнини задані переміщення. Розв’язок просторової задачі теорії пружності отримано узагальненим методом Фур’є стосовно системи рівнянь Ламе в циліндричних координатах, пов’язаних із циліндром, та декартових координатах, пов’язаних із межами шару. Нескінченні системи лінійних алгебраїчних рівнянь, які отримані в результаті задоволення граничних умов, вирішено методом усічення. В результаті були отримані переміщення та напруження в різних точках пружного тіла. Проведено аналіз напружено – деформованого стану тіла при різних відстанях від циліндричної порожнини до меж шару.

Опис

Ключові слова

рівняння Ламе, узагальнений метод Фур’є, нескінчені системи лінійних алгебраїчних рівнянь, циліндрична порожнина в шарі

Бібліографічний опис

Мірошніков В. Ю. Дослідження другої основної задачі теорії пружності для шару з циліндричною порожниною / В. Ю. Мірошніков // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2019. – Вип. 102. – С. 77 - 90. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced