Оцінка гідравлічної сталості приладних вузлів однотрубних систем водяного опалення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Автори
Михайловська, О. Ю.
Ткаченко, В. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведений аналіз гідравлічних та теплових режимів існуючих однотрубних систем водяного опалення показав, що найбільш неврівноваженими є приладні вузли з осьовими замикаючими ділянками з триходовими регулюючими кранами. Пропоновані термостатичні клапани закордонних фірм не можуть бути застосовані для вітчизняних систем опалення внаслідок значного гідравлічного опору та відмінностей характеристик і принципових схем систем опалення. Іх застосування може призвести до розрегулювання не тільки систем опалення, а також теплових мереж. Кафедрою теплогазопостачання та вентиляції КНУБА було запропоновано методику визначення необхідного опору триходового регулюючого клапана, який забезпечує усталеність приладного вузла, а також системи опалення в цілому. Кафедрою також були запропоновані відповідні конструкції триходового регулюючого клапана.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, конструкції триходового регулюючого клапана, приладні вузли з осьовими замикаючими ділянками з триходовими регулюючими кранами
Бібліографічний опис
Михайловська О. Ю. Оцінка гідравлічної сталості приладних вузлів однотрубних систем водяного опалення / О. Ю. Михайловська, В. А. Ткаченко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд. і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2001. - Вип. 2. - С. 74 - 79. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання