Історизм в архітектурі як форма художньої репрезентації категорії минулого

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті проаналізоване явище історизму в архітектурі у його взаємозв’язку із філософським осмисленням категорії минулого та на основі цього виявлене значення історизму в загальнокультурному контексті: це адекватна художня репрезентація засобами архітектури ретроспективних філософсько-світоглядних концепцій історичного розвитку
Опис
Ключові слова
історизм, архітектура, категорія минулого, ретроспективна філософсько-світоглядна концепція історичного розвитку
Бібліографічний опис
Лінда С. М. Історизм в архітектурі як форма художньої репрезентації категорії минулого / С. М. Лінда // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 69-82. - Бібліогр. : 21 назва.
Зібрання