Вплив відбілюючих добавок на властивості декоративних шлаколужних цементів

Анотація
Декоративні цементи застосовують для підвищення архітек- турної виразності споруд і виконання опоряджувальних робіт. По- пит на них і вимоги до їх експлуатаційних характеристик постійно зростають. Зазвичай вони виготовляються на основі білих цемен- тів. Однак такі декоративні цементи мають усі недоліки портланд- цементу, включаючи високу енергетичну потребу і високу вар- тість.
Опис
Ключові слова
декоративні цементи, шлаколужні цементи, відбілюючі добавки, кафедра технології будівельних конструкцій і виробів
Бібліографічний опис
Вплив відбілюючих добавок на властивості декоративних шлаколужних цементів : Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.) / В. І. Гоц, О. Г. Гелевера, О. М. Петропавловський [та ін.] // Харків : ХНУБА, 2020. - С. 116-117.