Вплив відбілюючих добавок на властивості декоративних шлаколужних цементів

Ескіз

Дата

2020-05

Автори

Гоц, В. І.
Гелевера, О. Г.
Петропавловський, О. М.
Рогозіна, Н. В.
Смешко, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУБА, 2020

Анотація

Декоративні цементи застосовують для підвищення архітек- турної виразності споруд і виконання опоряджувальних робіт. По- пит на них і вимоги до їх експлуатаційних характеристик постійно зростають. Зазвичай вони виготовляються на основі білих цемен- тів. Однак такі декоративні цементи мають усі недоліки портланд- цементу, включаючи високу енергетичну потребу і високу вар- тість.

Опис

Ключові слова

декоративні цементи, шлаколужні цементи, відбілюючі добавки, кафедра технології будівельних конструкцій і виробів

Бібліографічний опис

Вплив відбілюючих добавок на властивості декоративних шлаколужних цементів : Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.) / В. І. Гоц, О. Г. Гелевера, О. М. Петропавловський [та ін.] // Харків : ХНУБА, 2020. - С. 116-117.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset