Аналіз ефективності теплообмінників змієвикового типу

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статі розглянуто саморегулювальна система теплопостачання від індивідуальних теплових пунктів з акумуляторною установкою і теплообмінниками змійовикового типу для незалежних систем опалення та гарячого водопостачання. Виконано порівняння двох конструктивних моделей теплообмінних апаратів для систем індивідуального теплопостачання: з паралельним та послідовним розташуванням змійовиків. Для цього використано розрахунково-моделювальний комплекс на базі CFD-моделювання. Наведені умови моделювання. У результаті визначена оптимальна конструкція для досягнення максимальної теплопередачі. Показано, що при однакових параметрах швидкість нагріву теплоносія гарячої води при послідовному розташуванні змійовиків вище завдяки безпосередньому контакту з первинним теплоносієм. У теплообміннику з послідовним розташуванням змійовиків бака-акумулятора може бути прийнятим більшого об’єму ніж для паралельного розташування, що стабілізує температурний режим гарячої води.
Опис
Ключові слова
теплообмінник змієвикового типу, конструкції з паралельним та послідовним розташуванням змійовиків, моделювальний комплекс
Бібліографічний опис
Шитікова І. Г. Аналіз ефективності теплообмінників змієвикового типу / І. Г. Шитікова // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 22. - С. 51-57. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання