Гомогенні поля в міському середовищі

Ескіз

Дата

2018

Автори

Тригуб, Р. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На даний час в міському будівництві та архітектурі виявлене переважання темно-сірого кольору, прямих лінії та кутів, що негативно впливають на зорові процеси. Для покращення візуального стану місцевого середовища важливо використовувати багатство та розмаїття архітектурних форм, розвивати екологічну архітектуру.

Опис

Ключові слова

гомогенні поля, природа, міське середовище, зорове сприйняття, архітектурні форми, екологічна архітектура, кафедра міського будівництва

Бібліографічний опис

Тригуб Р. М. Гомогенні поля в міському середовищі / Р. М. Тригуб // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 52. - С. 254 - 257. - Бібліогр : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset