Гомогенні поля в міському середовищі

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На даний час в міському будівництві та архітектурі виявлене переважання темно-сірого кольору, прямих лінії та кутів, що негативно впливають на зорові процеси. Для покращення візуального стану місцевого середовища важливо використовувати багатство та розмаїття архітектурних форм, розвивати екологічну архітектуру.
Опис
Ключові слова
гомогенні поля, природа, міське середовище, зорове сприйняття, архітектурні форми, екологічна архітектура, кафедра міського будівництва
Бібліографічний опис
Тригуб Р. М. Гомогенні поля в міському середовищі / Р. М. Тригуб // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 52. - С. 254 - 257. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання