Теоретичне дослідження бульдозера зі шнековим інтенсифікатором

Ескіз

Дата

2013

Автори

Хмара, Л.
Кроль, Р.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті наведено переваги бульдозера зі шнековим інтенсифікатором при копанні ґрунтової поверхні, а саме:більша швидкість робочого процесу і, як наслідок, більша продуктивність. Подана методика визначення осьового зміщення ґрунту та формування призми накопичення.Визначені: критична кутова швидкість обертання шнекового інтенсифікатора, а також силові та енергетичні параметри робочого процесу.

Опис

Ключові слова

бульдозер, шнековий інтенсифікатор, призма накопичення, критична кутова швидкість, бульдозер, шнековый интенсификатор, призма накопления, критическая угловая скорость, bulldozer screw intensifiers, Prism accumulation, the critical angular velocity

Бібліографічний опис

Хмара Л. Теоретичне дослідження бульдозера зі шнековим інтенсифікатором / Л. Хмара, Р. Кроль // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 82. – С. 5 - 13. – Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset