Гранично-елементні підходи до розв’язання задачі про деформування масивів з тріщинами

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Аналізуються особливості дослідження коливань масивних елементів конструкцій з тріщинами за гранично-елементною методикою, що базується на регулярізації з використанням теореми Стокса. Розроблена методика порівнюється з іншим чисельним підходом, пов’язаним з обчисленням скінченної частини гіперсингулярного інтегралу. Показано, що останній алгоритм є більш ефективним. При усталених гармонійних коливаннях масивних елементів
Опис
Ключові слова
деформування масивів з тріщинами, коливання, конструкції з тріщинами, теорема Стокса, задачі, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Ворона Ю. В. Гранично-елементні підходи до розв’язання задачі про деформування масивів з тріщинами / Ю. В. Ворона, О. В. Геращенко, О. С. Русанова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 98 - 108. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання