Зелені конструкції у концепції сталого розвитку сучасних міст

Ескіз

Дата

2017

Автори

Ткаченко, Т. М.
Мілейковський, В. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ГВУЗ "Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры"

Анотація

Мета. Визначення ролі зелених конструкцій у концепції сталого розвитку сучасних міст. Методика. На підставі аналізу літературних джерел, вітчизняного та закордонного досвіду впровадження зелених конструкцій, а також авторського досвіду проектування, створення й експлуатації зелених покрівель та експериментальних досліджень їхніх елементів створено схеми ролі зеленого будівництва та зелених конструкцій при сталому розвитку сучасних населених пунктів. При цьому визначені основні напрямки наукових досліджень зелених конструкцій для підвищення ефективності їхнього використання. Результати. У даній роботі «зеленими конструкціями» названі архітектурно-будівельні елементи, поєднані з живими рослинами: покрівельне озеленення, фасадні зелені блоки, вертикальне озеленення, екопарковки, зелені схили. Зелені конструкції вписуються в сучасну концепцію сталого розвитку завдяки можливості ефективного використання в зеленому будівництві сучасних населених пунктів. Ці конструкції є одним з напрямків вирішення ключових завдань зеленого будівництва: поліпшення стану навколишнього середовища, енергоефективність, турбота про майбутні покоління. При використанні зелених конструкцій потрібно керуватися принципом від часткового до загального, тобто окрема будівля – зелена вулиця – зелений район – зелене місто. Зелені конструкції підвищують енергоефективність будівель. Перш за все, вони створюють додаткову теплоізоляцію. Тому їх варто використовувати в місцях найбільших тепловтрат у будинках: покрівлі, північні фасади будівель. Розроблена схема ролі зеленого будівництва у концепції сучасних міст та територій, на підставі якої визначено місце зелених конструкцій у забезпечені сталого розвитку міст. Виконуються дослідження теплотехнічних процесів у зеленій покрівлі, у результаті яких буде розроблено рекомендації щодо оптимізації розміщення озеленених частин конструкцій та управління циркуляцією повітря на зелених покрівлях. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у визначенні місця і ролі зелених конструкцій в зеленому будівництві сучасних населених пунктів у рамках концепції сталого розвитку. Практична значимість. Практичне значення роботи полягає в розробці методів та вирішенні задач щодо використання зелених конструкцій для поліпшення екологічної ситуації, енергоефективності та безпеки життєдіяльності людини.

Опис

Ключові слова

сталий розвиток, зелене будівництво, зелені конструкції, сучасне місто, навколишнє середовище, енергоефективність, турбота про майбутні покоління, кафедра теплогазопостачання та вентиляція, кафедра охорони праці і навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Ткаченко Т. М. Зелені конструкції у концепції сталого розвитку сучасних міст / Т. М. Ткаченко, В. О. Мілейковський // Строительство, материаловедение, машиностроение. - 2017. - Вып. 99. С. 179-186. - Бібліогр. : 11 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced