Онтологічні особливості архітектурно-містобудівної діяльності. Сучасний стан, проблеми та тенденції

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано понятійний, філософський, логічний, законодавчий та сутнісний аналіз проблеми становлення та розвитку процесів і явищ в складному і суперечливому середовищі - архітектурно-містобудівна діяльність - АМД.
Опис
Ключові слова
архітектурно-містобудівна діяльність, кафедра інформаційних технологій в архітектурі, основи містобудування, створення об’єктів в архітектурі
Бібліографічний опис
Товбич В. В. Онтологічні особливості архітектурно-містобудівної діяльності. Сучасний стан, проблеми та тенденції / В. В. Товбич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 21. - С. 3-10. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання