Основні тенденції зміни функцій споруд на вулиці Шевченка у м.Львові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Нетужилова, Н.В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто та зведено у таблиці основні етапи розвитку промисловості на вул. Шевченка (одній з важливих магістральних вулиць) у м. Львові. Проаналізовано розвиток промисловості на основі поділу на три найважливіші періоди розвитку міста: польсько-австрійський, радянський та сучасний. На основі проведених досліджень виділено основні функції, притаманні будівлям даної вулиці, встановлено тенденції зміни функцій у різні часові періоди та виділено відсоток промислових споруд, що мають потенціал до архітектурно-функціональної адаптації.
Опис
Ключові слова
промисловість, функція, споруда, магістральна вулиця, адаптація, трансформація
Бібліографічний опис
Нетужилова Н. В. Основні тенденції зміни функцій споруд на вулиці Шевченка у м.Львові / Н. В. Нетужилова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 30. - С. 95-102. - Бібліогр : 7 назв.
Зібрання