Фізико-хімічні методи дослідження сировини i матеріалів : методичні вказівки і контрольні завдання

Ескіз

Дата

2023

Автори

Апанасенко, Валерій Юхимович
Маценко, Олександра В’ячеславівна
Гречанюк, Ігор Миколайович
Гречанюк, Віра Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять основи методики вивчення теоретичного курсу проведення лабораторних робіт, запитання для самостійної підготовки студентів з відповідних розділів аналітичної хімії та фізико-хімічних методів аналізу. Наведено перелік фізико-хімічних методів досліджень, які застосовуються у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньою програмою «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів» денної і заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра хімії, методи дослідження, сировина, матеріали

Бібліографічний опис

Фізико-хімічні методи дослідження сировини i матеріалів : методичні вказівки і контрольні завдання : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньою програмою «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів» денної і заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : В. Ю. Апанасенко та ін. – Київ : КНУБА, 2023. – 28 с. - Бібліогр. : с. 27

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced