Дослідження процесів структуроутворення штучного каменю на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини та їх врахування при уточненні методики визначення водостійкості

Ескіз

Дата

2013

Автори

Гасан, Юрій Гусейнович
Тарасевич, Віталій Іванович
Червенко, Євгеній Миколайович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Товариство "Знання" України

Анотація

В статті розглянуто питання про можливість підвищення експлуатаційних характеристик матеріалів на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини та наведений вплив модифікуючих добавок на процеси структуроутворення штучного каменю. Запропоновані уточнення до методики визначення водостійкості будівельних матеріалів, які містять у своєму складі повітряні в’яжучі речовини. Іn the article a questions about the possibility of improving the performance of materials based on modifi ed gypsumcementputstsolan binder and shows the infl uence of modifying additives on structure formation processes of artifi cial stone. Proposed refi nements to the method of determining the water resistance of building materials that contain binders air hardening.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, кафедра будівельних матеріалів, кафедра технології конструкцій і виробів, гіпсоцементнопуцоланова в’яжуча речовина, штучний камінь, гіпс

Бібліографічний опис

Червенко Є. М. Дослідження процесів структуроутворення штучного каменю на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини та їх врахування при уточненні методики визначення водостійкості / Є. М. Червеко, Ю. Г. Гасан, В. І. Тарасевич / Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Державне підприємство НДІБМВ ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Тов-во "Знання" України, 2013 . - Вип. 48. - С. 51 - 59. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced