Вилучення іонів важких металів з води фосфорильованим вуглецем сорбентом в присутності солей жорсткості

Ескіз

Дата

2016

Автори

Малихіна, К. А.
Лиштва, П. В.
Хохотова, О. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Синтезовано фосфоровмісний вуглецевий сорбент термічною обробкою соснової тирси, попередньо просякнутої розчинами (NH4)3PO4 та сумішшю (NH4)3PO4 і карбаміду. Отриманий сорбент проявляв іонообмінні властивості. Досліджено його сорбційну здатність по відношенню до іонів міді з модельних розчинів, приготованих на дистильованій воді та у присутності іонів кальцію.

Опис

Ключові слова

соснова тирса, адсорбція, важкі метали, фосфат амонію, фосфорилювання, карбамід, сосновые опилки, адсорбция, тяжелые металлы, фосфат аммония, фосфорилирование, карбамид, pine sawdust, adsorption, heavy metals, ammonium phosphate, phosphorylation, carbamide

Бібліографічний опис

Хохотова О. П. Вилучення іонів важких металів з води фосфорильованим вуглецем сорбентом в присутності солей жорсткості / О. П. Хохотова, К. А. Малихіна, П. В. Лиштва // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 408-413. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset