Вилучення іонів важких металів з води фосфорильованим вуглецем сорбентом в присутності солей жорсткості

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Синтезовано фосфоровмісний вуглецевий сорбент термічною обробкою соснової тирси, попередньо просякнутої розчинами (NH4)3PO4 та сумішшю (NH4)3PO4 і карбаміду. Отриманий сорбент проявляв іонообмінні властивості. Досліджено його сорбційну здатність по відношенню до іонів міді з модельних розчинів, приготованих на дистильованій воді та у присутності іонів кальцію.
Опис
Ключові слова
соснова тирса, адсорбція, важкі метали, фосфат амонію, фосфорилювання, карбамід, сосновые опилки, адсорбция, тяжелые металлы, фосфат аммония, фосфорилирование, карбамид, pine sawdust, adsorption, heavy metals, ammonium phosphate, phosphorylation, carbamide
Бібліографічний опис
Хохотова О. П. Вилучення іонів важких металів з води фосфорильованим вуглецем сорбентом в присутності солей жорсткості / О. П. Хохотова, К. А. Малихіна, П. В. Лиштва // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 408-413. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання