Влив соціально-демографічної структури населення та оцінки умов проживання на прогнозування напрямків формування житлового фонду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Бачинська, Л.Г.
Водецька, О.М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто на основі статистичних даних особливості сучасної соціально-демографічної структури населення України, основні характеристики житлового фонду, рівень благоустрою та комфортності житла. У зв‟язку із специфікою соціально-економічного стану, підкреслена важливість збереження індивідуальної малоповерхової забудови як важливої складової сучасного житлового фонду.
Опис
Ключові слова
Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, соціально-демографічна структура, житловий фонд, малоповерхова забудова
Бібліографічний опис
Бачинська Л. Г. Влив соціально-демографічної структури населення та оцінки умов проживання на прогнозування напрямків формування житлового фонду / Л. Г. Бачинська , О. М. Водецька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 24. - С. 275-286. - Бібліогр : 4 назв.
Зібрання