Влив соціально-демографічної структури населення та оцінки умов проживання на прогнозування напрямків формування житлового фонду

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто на основі статистичних даних особливості сучасної соціально-демографічної структури населення України, основні характеристики житлового фонду, рівень благоустрою та комфортності житла. У зв‟язку із специфікою соціально-економічного стану, підкреслена важливість збереження індивідуальної малоповерхової забудови як важливої складової сучасного житлового фонду.
Опис
Ключові слова
Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, соціально-демографічна структура, житловий фонд, малоповерхова забудова
Бібліографічний опис
Бачинська Л. Г. Влив соціально-демографічної структури населення та оцінки умов проживання на прогнозування напрямків формування житлового фонду / Л. Г. Бачинська , О. М. Водецька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 24. - С. 275-286. - Бібліогр : 4 назв.
Зібрання