Влив соціально-демографічної структури населення та оцінки умов проживання на прогнозування напрямків формування житлового фонду

Ескіз

Дата

2010

Автори

Бачинська, Л.Г.
Водецька, О.М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуто на основі статистичних даних особливості сучасної соціально-демографічної структури населення України, основні характеристики житлового фонду, рівень благоустрою та комфортності житла. У зв‟язку із специфікою соціально-економічного стану, підкреслена важливість збереження індивідуальної малоповерхової забудови як важливої складової сучасного житлового фонду.

Опис

Ключові слова

Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, соціально-демографічна структура, житловий фонд, малоповерхова забудова

Бібліографічний опис

Бачинська Л. Г. Влив соціально-демографічної структури населення та оцінки умов проживання на прогнозування напрямків формування житлового фонду / Л. Г. Бачинська , О. М. Водецька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 24. - С. 275-286. - Бібліогр : 4 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset